Στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης η KARABINIS MEDICAL με αίσθημα αλληλεγγύης και αποδοχής των ευαίσθητων ομάδων, προχώρησε σε δωρεά διαγνωστικής συσκευής μέτρησης προς το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, του νομού Ηρακλείου.
Η εταιρεία μας βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια ευαισθητοποίησης κοινωνικών φορέων, ώστε να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες ενέργειες στήριξης και βοήθειας προς τους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.