Η KARABINIS MEDICAL πραγματοποίησε ακόμα μια σημαντική δωρεά προστατευτικών μασκών, αυτήν τη φορά στο φιλανθρωπικό σωματείο Κάριτας Ελλάς.
— Η εταιρεία μας μέσα από το πρόγραμμα ΕΚΕ “Σύμμαχος Ζωής” υλοποιεί σειρά δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης συνανθρώπων μας και ιδρυμάτων.