Η KARABINIS MEDICAL συνεχίζει τις δωρεές με σκοπό την ενίσχυση των συνανθρώπων μας και την κάλυψη αναγκών τους σε αυτήν την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας. Η εταιρεία προέβη σε δωρεά μασκών προσώπου προς το Περιφερειακό Ιατρείο Κάψια Αρκαδίας.
-Μέσα από το πρόγραμμα ΕΚΕ “Σύμμαχος Ζωής” η KARABINIS MEDICAL υποστηρίζει ενεργά κοινωνικές ομάδες, συλλόγους, ιδρύματα και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη.