Η Karabinis Medical είναι μια δυναμική εταιρεία με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, και αποδεικνύει έμπρακτα την φιλοσοφία της μέσα από πολλές κοινωνικές δωρεές. Η εταιρεία σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας) προέβη σε δωρεά επιδεσμικού υλικού στην Αϊτή.
Η Karabinis Medical βρίσκεται 40 χρόνια στο χώρο της υγείας και ειδικεύεται στην τυποποίηση φαρμακευτικής γάζας, εισαγωγή και εμπορία ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων, αναλωσίμων και μη.