Η KARABINIS MEDICAL προέβη σε δωρεά εξοπλισμού γραφείων προς τον σύλλογο Ρέτο Ελλάς το οποίο είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, φιλαλλήλου, ανθρωπιστικού και κοινωφελούς χαρακτήρα και αναγνωρισμένος Φορέας παροχής κοινωφελούς εργασίας.

Το Ρέτο Ελλάς στηρίζεται οικονομικά από τις δραστηριότητες που το ίδιο αναπτύσσει στην κοινωνία και σε συνεργασία με την κοινωνία, καθώς και απο δωρεές υλικών και τροφίμων από διάφορες εταιρίες και μη κερδοσκοπικούς φορείς.