Στο πλαίσιο στήριξης ιδρυμάτων υγείας της χώρας μας η KARABINIS MEDICAL προσέφερε με ιδιαίτερη χαρά το απαραίτητο διαγνωστικό υλικό για την εξέταση υπερτασικών ασθενών στο Νοσοκομείο της Νάξου. Γνωρίζοντας πως κάθε κοινωνική προσφορά μας έχει αποδέκτη τον συνάνθρωπο, θα εξακολουθήσουμε ακόμα πιο δυναμικά και στο μέλλον να υποστηρίζουμε έμπρακτα άτομα και κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται τη βοήθειά μας.