Η Karabinis Medical, στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης, με ευαισθησία και απόλυτο σεβασμό στα προβλήματα υγείας ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, πραγματοποίησε δωρεά ηλεκτρονικών διαγνωστικών συσκευών και αναλώσιμου υλικού στα Δημοτικά Ιατρεία του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, προκειμένου να διευκολύνει την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία τους.