Η KARABINIS MEDICAL στο πλαίσιο του προγράμματος EKE “Σύμμαχος Ζωής”, προέβη σε δωρεά αναλώσιμου ιατροτεχνολογικού υλικού προς το Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας για την άμεση κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Η εταιρεία μας μέσα από την δράση του προγράμματος ΕΚΕ υποστηρίζει έμπρακτα συνανθρώπους μας αλλά και φορείς.