Η KARABINIS MEDICAL υποστήριξε και φέτος ως χορηγός την Ετήσια Συνάντηση Διημερίδα Μελών της ΣΕΦΑΡ στη Λευκάδα, 24 & 25 Οκτωβρίου 2015.

H εν λόγω συνάντηση διοργανώθηκε από την Συνεταιριστική Επιχείρηση Φαρμακοποιών Δ. Ελλάδος (ΣΕΦΑΡ ΣΠΕ), η οποία δραστηριοποιείται σε επτά (7) νομούς (Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Λευκάδας) και απαριθμεί 180 μέλη.